Case


Lotus Hightech
Brand: BAM
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินที่มีความคล่องตัว หรูหรา มีกระเป๋าทำด้วยผ้าไหมปักโลโก้ BAM สำหรับใส่ที่รองบ่าของ KUN ที่ใส่คันชัก 4 อัน สายสะพายหลัง 2 สายทำด้วยวัสดุกันลื่นและถอดออกได้ มือจับด้านข้าง น้ำหนัก 2.5 กก. มี 2 ลายให้เลือก ลาย Tartan (ตราหมากรุกเขียวเทาและดำ) , ลาย Bayadere (สีเบจและสีดำ)

Classic
Brand: BAM
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินที่สมบูรณ์แบบ ทรงสี่เหลี่ยมสีดำ ด้านหลังกระเป๋ามีผ้าระบายอากาศได้ ภายในทำด้วยโฟมที่มีความหนาแน่นสูง มีรูปทรงที่ได้มาตราฐาน, กันกระแทกและความร้อนได้ มีช่องอุปกรณ์เสริม ที่ใส่คันชัก 4 อัน พร้อมหลอดใส่สาย ภายนอกมีสายรัดกระเป๋าถอดออกได้ มือจับด้านข้าง มีกระเป๋าขนาดเล็กซิปด้านหน้า น้ำหนัก 3.3 กก.

Classic
Brand: BAM
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินทรงสามเหลี่ยมโค้ง ขนาดเล็กและบาง ภายนอกมีที่ใส่แผ่นเพลงขนาดใหญ่ ภายในทำด้วยโฟมที่มีความหนาแน่นสูง มีรูปทรงที่ได้มาตราฐาน, กันกระแทกและความร้อนได้ มีกระเป๋าอุปกรณ์เก็บที่รองไหล่และถอดได้ สายสะพายหลังพร้อมเบาะ 2 สายปรับและถอดออกได้ มือจับด้านข้าง ที่ใส่คันชัก 2 อัน น้ำหนัก 2.4 กก. มี 3 สีให้เลือก ดำ,น้ำเงิน,เขียว


Classic III
Brand: BAM
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินทรงสามเหลี่ยมโค้ง ขนาดเล็กและบาง ภายนอกมีที่ใส่แผ่นเพลงขนาดใหญ่ ภายในทำด้วยโฟมที่มีความหนาแน่นสูง มีรูปทรงที่ได้มาตราฐาน, กันกระแทกและความร้อนได้ มีกระเป๋าอุปกรณ์เก็บที่รองไหล่และถอดได้ สายสะพายหลังพร้อมเบาะ 2 สายปรับและถอดออกได้ มือจับด้านข้าง ที่ใส่คันชัก 2 อัน น้ำหนัก 2.4 กก. มี 3 สีให้เลือก ดำ,น้ำเงิน,เขียว

Trekking
Brand: BAM
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินทรงสี่เหลี่ยมสีดำ สำหรับสะพายหลัง มีหลอดพลาสติกสำหรับใส่คันชักกันน้ำได้ ภายในทำด้วยโฟมที่มีความหนาแน่นสูง มีรูปทรงที่ได้มาตราฐาน, กันกระแทกและความร้อนได้ มีช่องอุปกรณ์เสริมพร้อมหลอดใส่สายด้วย สายสะพายหลัง 2 สายปรับและถอดออกได้ มือจับด้านข้าง ภายนอกมีกระเป๋าสามารถขยายขนาดใหญ่สำหรับใส่แผ่นเพลง และมีกระเป๋าอุปกรณ์เสริมด้านข้าง น้ำหนัก 3.3 กก.

Stylus
Brand: BAM
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินทรงสี่เหลี่ยมโค้ง แบบดั้งเดิม ภายในทำด้วยโฟมที่มีความหนาแน่นสูงเสริมโครงสร้างด้วย ABS มีรูปทรงที่ได้มาตราฐาน, กันกระแทกและความร้อนได้ มีกระเป๋าอุปกรณ์ถอดได้ สายสะพายหลังพร้อมเบาะ 2 สายปรับและถอดออกได้ มือจับด้านข้าง ที่ใส่คันชัก 2 อัน ภายนอกมีกระเป๋าขนาดใหญ่ด้านหลังโดย ภายในมีกระเป๋าถอดได้ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่สำหรับใส่แผ่นเพลงได้ ซิปกระเป๋าล็อคได้ น้ำหนัก 2.9 กก. มี 3 สีให้เลือก ดำ,เทา,แดง


Classic(3/4-1/2)
Brand: BAM
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินทรงสี่เหลี่ยมโค้ง แบบดั้งเดิม ภายในทำด้วยโฟมที่มีความหนาแน่นสูงเสริมโครงสร้างด้วย ABS มีรูปทรงที่ได้มาตราฐาน, กันกระแทกและความร้อนได้ มีกระเป๋าอุปกรณ์ถอดได้ สายสะพายหลังพร้อมเบาะ 2 สายปรับและถอดออกได้ มือจับด้านข้าง ที่ใส่คันชัก 2 อัน ภายนอกมีกระเป๋าขนาดใหญ่ด้านหลังโดย ภายในมีกระเป๋าถอดได้ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่สำหรับใส่แผ่นเพลงได้ ซิปกระเป๋าล็อคได้ น้ำหนัก 2.9 กก. มี 3 สีให้เลือก ดำ,เทา,แดง

Lotus Hightech
Brand: BAM
Instrument: Viola
Specification: กล่องวิโอลาที่มีความคล่องตัว หรูหรา มีกระเป๋าทำด้วยผ้าไหมปักโลโก้ BAM สำหรับใส่ที่รองบ่าของ KUN ที่ใส่คันชัก 4 อัน สายสะพายหลัง 2 สายทำด้วยวัสดุกันลื่นและถอดออกได้ มือจับด้านข้าง น้ำหนัก 2.9 กก. มี 2 ลายให้เลือก ลาย Tartan (ตราหมากรุกเขียวเทาและดำ) , ลาย Bayadere (สีเบจและสีดำ)

Stylus Oblong
Brand: BAM
Instrument: Viola
Specification: กล่องวิโอลาทรงสี่เหลี่ยมโค้ง น้ำหนักเบา ภายในทำด้วยโฟมที่มีความหนาแน่นสูงเสริมโครงสร้างด้วย ABS มีรูปทรงที่ได้มาตราฐาน, กันกระแทกและความร้อนได้ มีกระเป๋าอุปกรณ์ถอดได้ มีสายคล้องสำหรับที่รองบ่าของ KUN ที่ใส่คันชัก 4 อัน สายสะพายหลัง 2 สายทำด้วยวัสดุกันลื่นและถอดออกได้ ซิปกระเป๋าล็อคได้ มี 3 สีให้เลือก ดำ,เทา,แดง


Stylus
Brand: BAM
Instrument: Viola
Specification: กล่องวิโอลาทรงสามเหลี่ยมโค้ง แบบดั้งเดิม ขนาด 16” ภายในทำด้วยโฟมที่มีความหนาแน่นสูงเสริมโครงสร้างด้วย ABS มีรูปทรงที่ได้มาตราฐาน, กันกระแทกและความร้อนได้ มีกระเป๋าอุปกรณ์ถอดได้ สายสะพายหลังพร้อมเบาะ 2 สายปรับและถอดออกได้ มือจับด้านข้าง ที่ใส่คันชัก 2 อัน ภายนอกมีกระเป๋าขนาดใหญ่ด้านหลังโดย ภายในมีกระเป๋าถอดได้ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่สำหรับใส่แผ่นเพลงได้ ซิปกระเป๋าล็อคได้ น้ำหนัก 3.2 กก. มี 3 สีให้เลือก ดำ,เทา,แดง

Trekking
Brand: BAM
Instrument: Viola
Specification: กล่องวิโอลาทรงสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน มีกระเป๋าขนาดใหญ่ภายนอก เป้สะพายหลังได้ ภายในทำด้วยโฟมที่มีความหนาแน่นสูง มีรูปทรงที่ได้มาตราฐาน, กันกระแทกและความร้อนได้ น้ำหนัก 4 กก.

Flight Cover
Brand: BAM
Instrument: Cello
Specification: กล่องเชลโลสีดำ ขนาดใหญ่สำหรับใช้เดินทาง โดยเครื่องบินภายนอกทำจากวัสดุที่แข็งแรงมาก มือจับ 3 อัน สามารถถอดออกได้ มีล้อเลื่อน ทำให้สามาถเคลื่อนย้ายได้ง่าย สายสะพายหลัง 2 สายทำด้วยวัสดุกันลื่น และถอดออกได้ภายในทำด้วย โฟมที่มีความหนาแน่น สูงเสริมโครงสร้างด้วย ABS มีรูปทรงที่ได้มาตราฐาน, กันกระแทกและความร้อนได้ น้ำหนัก 9.1 กก.


Classic
Brand: BAM
Instrument: Cello
Specification: กล่องเชลโล ภายนอกพื้นผิวทำจาก ABS ด้านล่างทำด้วยยางป้องกันการลื่นและสึกหรอมีมือจับ 2 อัน สายสะพายหลัง 2สายทำด้วย วัสดุกันลื่นและถอดออกได้ที่ล็อคกระเป๋า 8 อัน ภายในมีเบาะ 2 ข้างทำจากผ้าที่ระบายอากาศได้ที่ใส่คันชัก 2 อัน มีกระเป๋าใส่แผ่นเพลง น้ำหนัก 5.7 กก. มี 4 สีให้เลือก ดำ, แดง,เทา,ฟ้า

VC05C
Brand: VITULA
Instrument: Cello
Specification: กล่องเชลโลทรงรูปไข่ ขนาด 4/4 ทำด้วยไฟเบอร์กลาสสีแดง มีล้อเลื่อน มีสายปรับระดับได้

VC05C
Brand: VITULA
Instrument: Cello
Specification: กล่องเชลโลทรงรูปไข่ ขนาด 4/4 หุ้มด้วยผ้าใบอย่างดี สีน้ำตาล น้ำหนักเบา มีล้อเลื่อน มีสายปรับระดับได้


CC03
Brand: VITULA
Instrument: Cello
Specification: กล่องเชลโลทรงรูปไข่ ขนาด 4/4 หุ้มด้วยผ้าใบสีดำ น้ำหนักเบา มีล้อเลื่อน มีสายปรับระดับได้

VAC03
Brand: VITULA
Instrument: Viola
Specification: กล่องวิโอลาทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 16” หุ้มด้วยผ้าใบ สีดำ ภายในทำด้วยไม้อัดบุกำมะหยี่สีแดง มีที่ใส่โน้ตเพลงด้านบน มีสายปรับระดับได้ มีที่ใส่คันชัก 4 อัน พร้อมผ้าคลุมอย่างดี

VC08
Brand: VITULA
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินทรงสี่เหลี่ยม หนังสีดำ ขนาด 4/4ทำด้วยกล่องไม้อัดบุกำมะหยี่สีแดง กันน้ำได้ มีที่ใส่โน้ตเพลง พร้อมสายปรับระดับได้มือจับเป็นหนัง มีที่ใส่คันชัก 4 อัน , เครื่องวัดความชื้นและวัดอุณหภูมิ และผ้าคลุมอย่างดี


VC10
Brand: VITULA
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินทรงสามเหลี่ยม ขนาด 4/4 ทำจากไฟเบอร์กลาส มีสายปรับระดับได้ มีหลายสีให้เลือก ขาว , ดำ , แดง

VC11
Brand: VITULA
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินทรงสามเหลี่ยม ขนาด 4/4 ทำจากไฟเบอร์กลาสหุ้มหนัง มีสายปรับ ระดับได้ มี 2 สีให้เลือก เทา , ดำ

VC12
Brand: VITULA
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ สีน้ำตาล หุ้มด้วยผ้าใบ ภายในเป็นกล่องไม้อัดบุกำมะหยี่ สีเนื้อ ใส่ไวโอลิน 2 ตัว ขนาด4/4 และใส่โน้ตเพลงด้านบน


VC05C
Brand: VITULA
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินทรงสี่เหลี่ยมโค้งสีดำ ขนาด 4/4 ทำจากโฟม กันน้ำได้มีที่ใส่โน้ตเพลง พร้อมใส่สายปรับระดับได้ มือจับเป็นหนัง มีที่ใส่คันชัก 2 อัน เครื่องวัดความชื้นและวัดอุณหภูมิ และผ้าคลุมอย่างดี

VC05E
Brand: VITULA
Instrument: Violin
Specification: กล่องไวโอลินทรงสี่เหลี่ยม สีแดง ขนาด 4/4 ทำจากโฟม กันน้ำได้ มีที่ใส่โน้ตเพลง พร้อมใส่สายปรับ ระดับได้ มือจับเป็นหนังมีที่ใส่ คันชัก 2 อัน และผ้าคลุมอย่างดี


COPYRIGHT © 2018 pianohouse. ALL RIGHTS RESERVED.